რა არის ჯადოსნური (ფსიქოლოგინი) სოკოები?

ხშირად მოიხსენიება, როგორც psilocybin სოკო, ჯადოსნური სოკო არის გარეული და კულტივირებული სოკოები, რომლებიც გამოიყენება როგორც რეკრეაციულად, ასევე რიტუალურად, რომლებიც შეიცავს ფსიქოლოგს ან / და ფსიქოლოცინს, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან თქვენი მოგზაურობისთვის.

Psilocybin სოკო არ არის სწორი ტერმინი, თუმცა, რადგან არსებობს მრავალი სხვა ჰალუცინოგენური სოკო, რომელიც არ შეიცავს ამ ორი ქიმიკატების არც ერთს, მაგალითად არის "მფრინავი აგარიკი", რომელიც ნაცვლად შეიცავს ფსიქოაქტიურ ნაერთებს იბოტენური მჟავას და კუნთმოლს. საჭმლის მიღების დროს, ყველა ეს ნაერთი სხეულში იშლება ისეთი ფორმით, რაც იწვევს ჰელოუცინაციებს და 'მოგზაურობის' გამოცდილებას.