"მიღწევა" Psilocybin ნაერთი სწრაფად აკონტროლებს FDA

FDA მნიშვნელოვან სტიმულს აძლევს ფსილოციბინს ახალი წამლის დამტკიცების პროცესი გასაგებია, ნელი, მაგრამ საკმაოდ იმედგაცრუებადია იშვიათი ფორმით. სოკოები და ტრფიალები, მეორე, ”მიღწეული თერაპიის” აღნიშვნა […]