ჯადოსნურ სოკოს შეუძლია დეპრესიის მკურნალობა

თუ ჯადოსნურ სოკოზე ან LSD- ზე ფიქრობთ, სავარაუდოდ, კვლევა და მეცნიერთა ჯგუფი არ იხსენებს. ფსიქოდელიური წამლები უფრო მეტად ასოცირდება ჰიპებთან და 60-იანების კონტრკულტურათან, ვიდრე თეთრი ქურთუკის მეცნიერები, რომლებიც აკეთებენ კლინიკურ კვლევებს. მაგრამ ეს შეიძლება მალე შეიცვალოს: უფრო და უფრო მეტი მკვლევარი სწავლობს, თუ როგორ []