ყველაფერი ცუდი მოგზაურობის შესახებ

ფსიქოდელიური საგანგებო სამუშაოები ფესტივალებზე ინტერვიუ ექსპერტთან: როგორც ყველა ფსიქოდელიკას, სოკოს შეუძლია გამოიწვიოს სუფთა ექსტაზისა და ნეტარების მდგომარეობა - მაგრამ მათ ასევე შეუძლიათ გამოიწვიონ ნაკლებად სასიამოვნო გამოცდილება. ფსიქოდელიური ნივთიერების მიღების შემდეგ გადატვირთული და შფოთვითი შეგრძნების გამოცდილება საყოველთაოდ ცნობილია "ცუდი მოგზაურობა". მიკა * არის ფსიქოდელიური გადაუდებელი დახმარების მოხალისე […]