მიკროთეზირება ჯადოსნური ტრუფლები

ფსიქოდელიური პრაქტიკის მხრივ, ახალბედაა ბავშვი. მიკროდოზირება. ეს ტენდენცია სწრაფად ვრცელდება, ფსიქონავტებსა და არა ფსიქონავტებს შორის. მედიის ყურადღება ამ ფენომენის მიმართ ასევე გაიზარდა, ამიტომ დიდი ალბათობით, თქვენ იცნობთ ამ ტერმინს. ალბათ ისიც იცით, რომ სილიკონის ხეობაში LSD– ზე მიკროდოზირება ცხელია […]